Jazzkerho -76, Joensuu ry

perustettiin nimensä mukaisesti vuonna 1976. Yhdistys on siis jo yli neljänkymmenen vuoden ajan toiminut jazzmusiikin puolesta Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa. Ensimmäisten toimintavuosien suuren innostuksen jälkeen toiminta välillä hiipui, mutta herätettiin uudelleen eloon vuonna 1987 Suomen Jazzliiton yhteistyössä Joensuun konservatorion kanssa junaileman musiikillisen ”Pohjois-Karjala –projektin” vanavedessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan juhlallisesti ”jazzmusiikin edistäminen sekä toimiminen jazzinharrastajien ja jazzmuusikkojen yhteiselimenä Pohjois-Karjalassa”. Käytännössä ylivoimaisesti tärkein toimintamuoto on jazzkonserttien järjestäminen eli säännöllisestä, korkeatasoisesta jazzmusiikin tarjonnasta huolehtiminen alueellamme. Tästä onkin huolehdittu varsin kunnianhimoisesti. Konsertteja on viime vuosien aikana ollut n. 30 vuodessa. Lisäksi syyskuussa on järjestetty "Jazzia Ilosaaressa"-tapahtuma, joka laajenee vuonna 2020 kolmipäiväiseksi festivaaliksi. Valtaosa Suomen ajankohtaisesti kiinnostavimmista yhtyeistä on käynyt konsertoimassa Joensuussa. Alusta saakka myös kansainvälisyys on kuulunut ”ohjelmanjulistukseen”, ensimmäisten vieraitten joukossa olivat mm. Tomasz Stanko kvartetteineen sekä englantilainen saksofonisti Elton Dean yhtyeineen. Sittemmin maineikkaita vieraita ovat olleet mm. Anthony Braxton, Kenny Wheeler, Yves Robert, Anders Jormin, Charles Tolliver, Ingrid Jensen, Steve Gadd. Erityisen vahvasti ovat olleet edustettuna Ranska ja pohjoismaat. Joensuun maine hyvänä konserttipaikkana on levinnyt laajalle.

Valtakunnalliset Jazzpäivät kerho on järjestänyt vuosina 1992 ja 2012. Vuonna 2013 jazzkerho alkoi järjestää pari vuotta tauolla ollut Koli Jazz-tapahtumaa hotelli Kolilla. Tapahtumaan sisältyy myös kirkkokonsertti Kolin tunnelmallisessa kirkossa. Kirkkokonsertti on toteutettu Lieksan kaupungin tuella. 2013 aloitettiin myös "soivat luennot" seutukirjaston Muikku-salissa. Luennot ovat saaneet hyvän vastaanoton ja suosion. Luennoitsijoina ovat toimineet Jari Hytti, Markku Salo yhdessä muusikoiden Mikko Innanen ja Seppo Kantonen kanssa sekä Jussi Sierla.

Tiiviissä yhteydessä konserttien järjestämisen kanssa on ollut tiedottaminen toisena tärkeänä toimintamuotona. Lehdistöön ja radiokanaviin on pidetty kiinteästi yhteyttä toimittaen näille tiedotusaineistoa tapahtumista. Jäsenkirjeet, sekä sähköisessä että perinteisessä paperisessa muodossa ovat muodostaneet sisäisen tiedottamisen perustan. Jäsenkirjeet tavoittavat noin kahdensadan jäsenen asianharrastajajoukon kautta suuren määrän musiikin ystäviä. Kevätkauden ja syyskauden konserttiohjelmistoesitteet leviävät yli tuhannen kappaleen painoksina laajalle. Jazzkerho on mukana myös kaupungin kulttuurilaitosten yhteisesiitteessä. Sosiaalisessa mediassa Facebook on tullut ehkä merkittävimmäksi tiedotuskanavaksi.

Toiminnan tärkeimpinä tukijoina ovat Joensuun kaupungin kulttuuritoimi, Taiteen Edistämiskeskus, Musiikin Edistämissäätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto. Myös yritysmaailman taholta olemme eri vaiheissa löytäneet tukijoita. Yhteistyökumppaneista keskeiseen asemaan nousevat Suomen Jazzliitto ja Vapaat äänet- Jazzhanke.